Khuyến mãi

Khuyến mãi

KHUYẾN MÃI

1/ Tiệc trên 5 Bàn khuyến mãi bàn ghế inox, chén sứ, ly thủy tinh .

2/ Tiệc trên 10 Bàn khuyến mãi bàn ghế inox, chén sứ, ly thủy tinh Phục Vụ 1 Người Trực 2 Bàn.Phí Vận chuyển 

3/ Tiệc trên 15 Bàn khuyến mãi bàn ghế inox, chén sứ, ly thủy tinh Phục Vụ 1 Người Trực 2 Bàn, + Phí Vận Chuyển. Nước Đá + Bánh Kem

4/ Tiệc trên 20 Bàn khuyến mãi bàn ghế inox, chén sứ, ly thủy tinh Phục Vụ 1 Người Trực 2 Bàn, Nước Đá + Bánh Kem .Phí Vận chuyển Tiếp Thực 4 Bàn 1 Người 


Dịch vụ khác