Cá Chình Hấp Tỏi Ớt Hông Kông 1.2KG

Cá Chình Hấp Tỏi Ớt Hông Kông 1.2KG