Tiệc Sinh Nhật Chị TUYẾN TGĐ Cty Hồng Lợi Nam

Tiệc Sinh Nhật Chị TUYẾN TGĐ Cty Hồng Lợi Nam

Thông tin tiệc

===============================
||         ★      TIỆC SINH NHẬT      ★       ||
  ===============================
              Anh LỢI  &  Chị TUYẾN 
tại 87.89.91.93 Lê Quang Sung Q6 ..siêu thị điện máy HỒNG LỢI NAM...
                +.  MENU 6 MÓN   +
1/ GỎI MỰC THÁI LAN 1KG
2/ TÔM CÀNG RANG SỐT TỨ XUYÊN 1kg
3/ GÀ HẤP MUỐI ĐÔNG GIANG 1CON
4/ CÁ MÚ HẤP HỒNG KÔNG 1KG
5/ LẨU CUA RÀO HUẾ  1.5KG/ 3 CON
6/ RÂU CÂU DỪA PHÔMAI...
 
☆★☆ 1 Danh nghiệp đầu tư cả giàn DJ  múa cột. Cả 1 BAR  cho nhân Viên  vui chơi giải trí...
Triệu like cho Hồng Lợi Nam 
tiệc tổ chức tại cty Hồng Lợi Nam q6

Video tiệc